• De roze zak wordt voortaan 6-wekelijks aan huis ingezameld. Daarnaast kan hij ook nog op het recyclagepark maximaal 12x/jaar gratis aangeboden worden (dus niet meer onbeperkt).
  • De vier extra jaarlijkse centrale inzamelingen van herbruikbare goederen worden afgeschaft. Als alternatief is er voortaan een kringloopwinkel op het werkingsgebied (zie lager) waar men steeds terecht kan.
  • Textiel kan voortaan maximaal 12x/jaar gratis naar het recyclagepark gebracht worden. Omwille van het heel beperkte succes zullen de drie jaarlijkse inzamelingen aan huis niet meer doorgaan. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om textiel gratis te deponeren in de textielcontainers in de gemeente.
  • De gratis taxusinzameling zal, net zoals in 2017, niet meer plaatsvinden. Dit is een gevolg van het overaanbod op de markt waardoor er geen vraag meer naar is. Je kan je taxus nog steeds als groenafval aanbieden op het recyclagepark.
  • Piepschuim is niet langer meer betalend op het recyclagepark en mag maximaal 12x/jaar gratis aangeboden worden.