Het tarief voor aanvoer van afval op het recyclagepark hangt af van de afvalsoort en het type voertuig waarmee je het afval aflevert.

Basisprijs

 • Bij je eerste bezoek betaal je de basisprijs.
 • Afhankelijk van het aantal bezoeken per jaar en het type voertuig waarmee je het afval aflevert, wordt de basisprijs verhoogd.
 • Groot vuil

 • Groot vuil is altijd apart te betalen.
  Het minimumtarief is € 5 ongeacht het volume. Het maximumtarief = € 30
 • Opgepast: Kleine voorwerpen horen thuis in de restafvalzak!

 • Gratis

 • Indien je een combinatie van gratis afval met betalend afval aanvoert, wordt het tarief van het te betalen afval toegepast. Je verliest geen gratis beurt.
 • Basistarieven

  Tarieven groot vuil

  Bereken hoeveel je betaalt op het recyclagepark

  Totaal bedrag: € 0

  Betaling met bancontact.

  Opgelet: Bovenstaande tariefberekening is niet bindend.
  Indien je het niet eens bent met de tariefberekening van de parkwachter contacteer je info@interrand.be

  Algemene info

  Toegang
  Enkel inwoners van onze gemeenten Hoeilaart, Overijse, Tervuren, hebben toegang tot onze recyclageparken via de elektronische identiteitskaart.

  Registratie
  Via de aanmeldzuil kan je aangeven welk afval je aanbiedt. De parkwachter staat steeds klaar om je te helpen.
  Een scanner registreert hoe het afval wordt aangevoerd (wagen, aanhangwagen, …)

  Betaling
  Het te betalen bedrag wordt automatisch berekend. Betalen kan enkel nog via Bancontact. (je kan hieronder een simulatie maken over je tarief)

  Tarieven gratis materiaal

  • De eerste 12 bezoeken/jaar zijn gratis met een personenwagen, te voet, per fiets, met kar of kruiwagen
  • € 2 met personenwagen, te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen vanaf het 13e bezoek/jaar
  • € 4 met personenwagen en aanhangwagen met een MTM* ≤ 750kg, niet geremd vanaf het 3e bezoek/jaar
  • € 8 met personenwagen en aanhangwagen met een MTM* ≥ 750kg, geremd of bestelwagen vanaf het 2e bezoek/jaar

   * MTM: Maximaal Toegelaten Massa

  Tarieven zuiver puin

   Te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen

  • € 2 vanaf het 13e bezoek/jaar

   Personenwagen zonder aanhangwagen

  • € 4 van het 5e t.e.m. 12e bezoek/jaar
  • € 8 vanaf het 13e bezoek/jaar

   Aanhangwagen met een MTM ≤ 750kg, niet geremd

  • € 15 van het 5e t.e.m. 12e bezoek/jaar
  • € 30 vanaf het 13e bezoek/jaar

   Personenwagen met aanhangwagen met een MTM ≤ 750kg, niet geremd

  • € 30 vanaf het 3e bezoek/jaar

   Aanhangwagen met een MTM > 750kg, geremd of bestelwagen

  • € 100 vanaf het 2e bezoek/jaar

   Personenwagen met aanhangwagen met een MTM > 750kg, geremd

  • € 110 vanaf het 2e bezoek/jaar

  Tot welke categorie behoort mijn voertuig?

  • Categorie 1: Te voet, per fiets, met kar, met kruiwagen
  • Categorie 2: Personenwagen
  • Categorie 3: Aanhangwagen (*MTM < 750 kg, niet geremd)
  • Categorie 4: Personenwagen (gevuld) met aanhangwagen (*MTM < 750 kg, niet geremd)
  • Categorie 5: Aanhangwagen (*MTM > 750 kg, geremd) of bestelwagen
  • Categorie 6: Personenwagen (gevuld) met aanhangwagen (*MTM >750 kg, geremd)

   * MTM = Maximaal Toegelaten Massa

  Tips

  • Sorteer vooraf je afval
  • Indien je een combinatie van gratis afval met betalend afval aanvoert, wordt het tarief van het te betalen afval toegepast.
  • Harde plastic en piepschuim horen niet meer bij groot huisvuil maar worden apart ingezameld op het recyclagepark.
  • Kom ten minste 15min voor sluitingstijd.
  • Hou je identiteits-en bankkaart klaar.

  Let op

  • Bestelwagen met aanhangwagen is niet langer toegelaten op het recyclagepark.
  • Zowel sluikverbranden als sluikstorten zijn ten strengste verboden Beide zijn zeer belastend voor het milieu en ze worden streng beboet.

  Mijn ophaalkalender

  Samen voor minder afval

  Helpen aan een mooiere wereld door afval te voorkomen?

  
Interrand geeft je enkele tips waarmee je niet enkel zorgt voor het leefmilieu, maar die je ook geld kunnnen besparen!