Subsidies voor herbruikbare luiers

Waarom kies ik best voor herbruikbare luiers?

Elke nieuw geboren baby weet ons te vertederen met z’n schattige voetjes. Helaas laten deze kleine voetjes vaak een grote ecologische voetafdruk na. Zo kan een baby gemiddeld tot 1 ton luierafval voortbrengen! Wie kiest voor herbruikbare luiers produceert een berg minder afval. In Vlaanderen moeten jaarlijks zo’n 70.000 ton wegwerpluiers verbrand worden. Dat is maar liefst 8% van de totale hoeveelheid te verbranden restafval.

Wat minder gekend is, is dat herbruikbare luiers ook financieel voordeliger zijn dan wegwerpluiers. Een startpakket kost ongeveer 200 euro. Dat is even een investering maar alle latere kosten voor de aankoop van wegwerpluiers en de kost van de restafvalzakken vallen weg. De subsidie van Interrand is ook niet min.

Hoe verkrijg ik een subsidie van Interrand?

Indien je kiest voor herbruikbare luiers geeft Interrand je een duwtje in de rug met een subsidie van 50% van het netto aankoopbedrag tot maximum 150 euro of 50 euro voor 2de hands herbruikbare luiers. Opgelet: de subsidie moet binnen de 3 maand na aankoop ingediend worden.

Stuur het ingevulde formulier per mail (info@interrand.be) of per brief op naar Interrand (J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart).

Bij aankoop van nieuwe herbruikbare luiers voeg je een kopie van de factuur op naam toe.

Bij aankoop van 2de hands herbruikbare luiers zijn volgende documenten verplicht toe te voegen:

 • bewijs van elektronische betaling met de correcte mededeling
 • foto’s van het aangekochte materiaal
 • kopies uit de handleiding of gelijkwaardig die de aard van het product aantonen

Raadpleeg hier het subsidiereglement. Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag uiterlijk 30 dagen na de beslissing uitgekeerd. Voldoet je dossier niet, dan krijg je een bericht met de reden van weigering.

Enkele belangrijke weetjes uit het subsidiereglement: 

 • de luiers moeten gebruikt worden voor een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar oud.
 • de premie kan éénmalig per kind aangevraagd worden door de vader, moeder of wettelijke voogd
 • Interrand en je gemeente mogen indien nodig controles verrichten op de toekenningsvoorwaarden van de subsidie
 • De herbruikbare luiers moeten op het aangegeven adres bewaard worden de tijd dat de subsidieaanvraag loopt.
 • Ingeval de begrotingsmiddelen opgebruikt zijn, mag Interrand afzien van verdere betoelaging bij nieuwe aanvragen.

Subsidies voor compostbakken, compostvaten en wormbakken

Waarom kies ik best voor een compostbak of compostvat?

Door zelf te composteren, bespaar je op je afvalkost en maak je bovendien zelf een nieuw en nuttig product. Composteren is vrij eenvoudig en vraagt slechts een kleine inspanning. Door te composteren doe je eigenlijk wat de natuur altijd al gedaan heeft: de natuurlijke kringloop zijn gangetje laten gaan.

Als je een kleine tuin hebt, dan kies je best voor een compostvat. Een compostbak is aangewezen wanneer je een tuin hebt van enkele honderden vierkante meters groot.

Composteren is een biologisch proces, waarbij afgestorven leven de voedingsbodem wordt voor nieuw leven. Composteren is echter wel een natuurlijk proces en vraagt hiervoor dan ook de nodige tijd. In de zomer moet je rekenen op 3 tot 4 maanden en in de winter op minimum 6 maanden voordat de compost gebruiksklaar is.

Waarom kies ik best voor een wormenbak?

Je beschikt niet over een tuin, maar je wil toch je keukenafval winter en zomer zoveel mogelijk zelf composteren?

Composteren in een wormenbak vertoont veel gelijkenissen met wat in de GFT-installatie gebeurt. Alles verloopt wel op een veel kleinere schaal en ook de mix van afbraakorganismen is anders.

In een recipiënt van hooguit een paar tientallen liters inhoud verteren bacteriën, schimmels, springstaarten, wormen en nog enkele andere natuurlijke bodemdieren het organisch materiaal. De gebruiker zal deze processen moeten controleren en sturen. Eerst vereiste om een wormenbak in werking te houden is dus kennis. Discipline en doorzettingsvermogen zijn nog twee andere basisvoorwaarden.

Voor meer info download de Vlaco folder: Thuiscomposteren in een wormenbak

Hoe verkrijg ik een subsidie van Interrand?

Interrand subsidieert de aankoop van compostvaten (+200 L inhoud), compostbakken (+500 L inhoud) of wormenbakken (+ 10 L inhoud) ter hoogte van 50 % van het aankoopbedrag (zonder BTW), met een maximum van 25 euro per subsidiedossier, in te dienen binnen de 3 maand na aankoop. De subsidie wordt slechts éénmalig per gezin of vereniging toegekend die op het grondgebied van Hoeilaart, Overijse en Tervuren gedomicilieerd of gevestigd zijn.

Stuur het ingevulde formulier per mail (info@interrand.be) of per brief op naar Interrand (J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart) met als bijlage een kopie van de factuur op naam

Overloop het subsidiereglement om te zien dat je aan alle voorwaarden voldoet. Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag uiterlijk 30 dagen na de beslissing tot toekenning uitgekeerd. Voldoet je dossier niet, dan krijg je een bericht met de reden van weigering.

Subsidies voor een hakselaar

Waarom kies ik best voor een hakselaar?

Interrand ondersteunt alle inwoners die een handje willen toesteken in de preventie van tuinafval.

Het betreft subsidies bij de aankoop van fluisterhakselaars. Je hebt in de tuin veel hagen, struiken of bomen. Dan is een hakselaar zeker iets voor jou. Met een hakselaar kan men de takken van het jaarlijkse snoeiwerk zonder moeite verkleinen tot snippers. Deze snippers kan je gebruiken als bodembedekker op tuinpaadjes of in borders. Samen met gazonmaaisel kan je de snippers ook gemakkelijk composteren.

Belangrijk om weten is dat er ruwweg twee types hakselaars bestaan.
 • Bij een eerste type wordt het snoeihout versneden door één of meerdere ronddraaiende messen.
 • Bij een tweede groep worden de takken versnipperd door een pletwals.

Interrand subsidieert de aankoop van geluidsarme fluisterhakselaars met maar liefst 10 % van het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de hakselaar, met een maximum van 100 euro per subsidiedossier. Voorwaarde is dat de hakselaar niet meer dan 93 dB geluid voortbrengt.

Meer inlichtingen? Raadpleeg je tuinspecialist of bel Interrand op 02 658 95 41 of druk het reglement af met de nodige informatie.

Om te kunnen genieten van deze subsidie, stuurt u naar Interrand :
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van je factuur
 • een kopie van de technische gegevens, de CE-markering en het aantal decibels

Neem zeker ook het subsidiereglement door. Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag enkele weken later op je rekening gestort. Voldoet je dossier niet, dan krijg je een bericht met de reden van weigering.


Subsidies voor mulchmaaiers

Waarom kies ik best voor een mulch- of combimaaier - mulchkit?

Een grasmaaier met mulchingfunctie bespaart je tijd, geld en is gezonder voor je gazon. Een mulchmaaier versnippert het gras heel fijn en laat de versnipperde grasdeeltjes op de bodem vallen, waar ze een nieuwe bron van voedingsstoffen zijn. Je kan er dus geld mee besparen omdat je geen meststoffen voor je gazon nodig hebt noch GFT-zakken om het gras in te stoppen. Mulchmaaien lukt wel minder als het gras erg hoog staat, of bij koud en vochtig weer. Daarom kies je best voor een grasmachine die zowel kan mulchen als gras opvangen. In de vroege lente en herfst vang je dan het gras op, tussenin kan je mulchen. Ook na een vakantieperiode als het gras wat langer staat, kan je beter het gras opnieuw opvangen. Ook met oudere grasmaaiers kan je beginnen mulchen. In de vakhandels worden speciale kits verkocht waarmee je grasmaaier eenvoudigweg aangepast kan worden. Gemakkelijk om in de zomer op je machine te monteren.

Meer info krijg je van plaatselijke handelaars en tuincentra. Voor robotmaaiers worden geen subsidies meer gegeven vanaf 01/01/2020.

Hoe verkrijg ik een subsidie van Interrand?

Interrand subsidieert de aankoop van nieuwe grasmaaiers met mulchingfunctie met 10 % (max € 100,00), excl. robotmaaiers vanaf 01/01/2020. Stuur het ingevulde aanvraagformulier op naar Interrand met in bijlage:

 • een kopie van de factuur op naam.
 • een kopie van de handleiding (bewijs van het CE-label, gegarandeerd geluidsvermogen en de mulchfunctie)

Neem zeker ook het subsidiereglement door. Als je dossier volledig is, wordt het subsidiebedrag enkele weken later op je rekening gestort. Voldoet je dossier niet, dan krijg je een bericht met de reden van weigering.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender