Wat doet Interrand?

  • Interrand is de afvalintercommunale van Hoeilaart, Overijse en Tervuren.
  • Interrand haalt je afval op en baat de recyclageparken uit.
  • Samen gaan we voor minder afval en houden we je gemeente proper!

Interrand is een afvalintercommunale

Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van zijn inwoners oplossingen te zoeken. Meer en meer gemeenten werken hiervoor met andere gemeenten samen. Afvalbeheer is steeds meer een ingewikkelde en dure zaak. Door samen te werken, verbeteren we de dienstverlening en beperken we de kosten.

Interrand werkt als een afvalbedrijf dat volledig eigendom is van de gemeenten waarin het werkt. In tegenstelling tot private afvalbedrijven maakt Interrand geen winst. De bijdragen van de inwoners zijn lager dan de werkelijke kosten. De gemeenten dekken jaarlijks het verlies bij.

Missie van Interrand

Precies omdat Interrand geen commercieel bedrijf is en geen winst kan maken, ligt bij Interrand sterk de nadruk op maximaal vermijden en recycleren van afval. Voor een commercieel bedrijf betekent meer afval, meer winst. Interrand wil zo veel als mogelijk afval voorkomen.

Interrand is er voor alle inwoners

Alle inwoners zijn via hun gemeente mee aandeelhouder van Interrand. De raad van bestuur van Interrand wordt gevormd door gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten. Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de gemeenteraden of het schepencollege van de gemeente.

Gezien de grote band met de gemeenten en inwoners, is goede communicatie voor Interrand essentieel. Wij werken hiervoor in de praktijk regelmatig samen met scholen en verenigingen.

Interrand voor het goede doel

Interrand heeft ook aandacht voor andere sociale en maatschappelijke doelen. Interrand werkt samen met diverse organisaties die sociale tewerkstelling ondersteunen (Kringloopcentrum SPIT, ... ).

De opbrengst van de jaarlijkse taxusinzameling wordt geschonken aan Kom op tegen Kanker vzw.

Interrand en het afvalbeleid morgen

De OVAM (Vlaamse milieuadministratie verantwoordelijk voor afval) zet de krijtlijnen uit waarbinnen Interrand opereert. Interafval fungeert als spreekbuis van de Vlaamse steden en gemeenten voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid en probeert de de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken.

Het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

werd opgesteld door de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector en zet de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2016-2022.

Interrand voor het goede doel.
De opbrengst van de verkoop van inktpatronen gaat naar Think-Pink vzw, de nationale borstkankercampagne.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender