Is glas steeds milieuvriendelijker dan plastic?

Het antwoord is duidelijk neen. Herbruikbare flessen met statiegeld zijn wel op en top milieuvriendelijk. Wie dus milieuvriendelijk frisdrank, mineraal water, bier of wijn wil drinken, kiest best voor de fles met statiegeld.

Wegwerpglas is daarentegen vanuit milieustandpunt de slechtste keuze. Om glas te kunnen recycleren, moet het tot zeer hoge temperatuur verwarmd worden. Dat vraagt zeer veel energie. Bovendien weegt glas erg zwaar, wat ook het energiegebruik voor het transport doet oplopen.
Metalen blikjes, brikverpakkingen en plastic flessen wegen minder en/of zijn gemakkelijker te recycleren. Zij zijn vanuit milieustandpunt een betere keuze dan wegwerpglas.

Naar boven

Wat moet ik met lampen?

Gewone spaarlampen mogen naar het recyclagepark gebracht worden.
Wie zuinig met energie omgaat, kiest voor spaarlampen of TL-lampen. Deze lampen verbruiken niet enkel minder elektriciteit, ze gaan ook veel langer mee.
Met kapotte spaarlampen of TL-lampen kan je eveneens gratis terecht op het recyclagepark. Van daar gaan ze naar gespecialiseerde fabrieken waar de zeer kleine hoeveelheden kwik en andere zware metalen uit de lampen verwijderd worden.

Naar boven

Wat met dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken van bokalen en flessen?

Metalen dekseltjes, schroefdoppen en kroonkurken horen allemaal in de blauwe zak (PMD-zak). Bij de sortering van PMD wordt het metaal met een reuzemagneet uit het andere afval gehaald, en nadien gesmolten voor gebruik in nieuwe toepassingen.
Metalen deksels van glazen bokalen gooi je dus best niet bij het glasafval. Eenmaal het glas gebroken, is het moeilijk om de laatste scherven van het deksel weg te krijgen. Metalen schroefdoppen van drankverpakkingen gooi je best los in de blauwe zak. Enkel dan kan de magneet het dopje opvissen.

Naar boven

Horen alle spuitbussen bij gevaarlijk afval?

Zeker niet. Alle metalen spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom, …) en cosmetica (haarlak, deo, …) mogen mee in de PMD-zak.

Spuitbussen met verf, smeerolie of andere technische producten horen wel bij klein gevaarlijk afval (KGA). Dit kan allemaal gratis worden ingeleverd op het recyclagepark.

Naar boven

Waarom mogen vlees en vis niet in de GFT-zak?

Sinds 2001 mogen vlees en vis niet langer in de GFT-zak. Het verbod geldt ook voor beenderen, graten en schelpen. Het verbod is een gevolg van de BSE-crisis ("gekke koeienziekte") en een gewijzigde Europese regelgeving als gevolg hiervan.
Europa wil in elk geval vermijden dat dierlijke resten opnieuw in het voedsel van vee terechtkomen. Omdat GFT-compost regelmatig wordt toegepast in weiden en akkers, mag hier dus geen afval van dierlijke oorsprong in zitten. Vandaar het verbod.

Naar boven

Waar moet ik dan met vlees en vis heen ?

Vlees, vis, botjes en schelpen mogen gewoon in de restafvalzak. Wie maden (kleine witte wormpjes) of vliegen wil vermijden, stopt het vleesafval best in een goed dichtgeknoopt, apart zakje. Zo kan je ook vermijden dat poezen of vossen nadien de zakken komen openkrabben.

Naar boven

In welke zak moet ik mijn yoghurtpotjes en margarineschaaltjes steken?

Met de uitbreiding van de PMD-zak kunnen alle plastic verpakkingen, zoals yoghurtpotjes en margarineschaaltjes gewoon in je blauwe zak. Steek ze echter niet in elkaar. Dat belemmert het recyclageproces. 

Naar boven

Kan ik oude spulletjes gratis laten ophalen door het kringloopcentrum?

Sinds lange tijd is de inzameling van groot vuil op het recyclagepark betalend. Redenen te meer om beroep te doen op het kringloopcentrum dat gratis oude, herbruikbare spulletjes bij je thuis ophaalt.

Welke goederen worden precies ingezameld? Het belangrijkse is natuurlijk de herbruikbaarheid van de goederen. Iemand anders moet ze nog kunnen gebruiken; ze mogen niet beschadigd of totaal versleten zijn. We denken aan meubels, kleding, fietsen, speelgoed, boeken, huisraad … . Goederen die niet verkoopbaar zijn, zoals bijvoorbeeld videocassetes, horen niet thuis bij de kringwinkel. Zowel particulieren als bedrijven kunnen op het kringloopcentrum beroep doen.

Als je goederen laat ophalen, vraagt het kringloopcentrum dat ze gedemonteerd klaar staan op de benedenverdieping en dat je kleine zaken zoals huisraad goed verpakt.
Daarnaast zijn er de elektrische en elektronische apparaten. Die toestellen zamelt het kringloopcentrum altijd in, ook als ze stuk zijn.

Binnen de intercommunale Interrand wordt samengewerkt met het kringloopcentrum SPIT te Heverlee.

Naar boven

Waarom moet er steeds meer betaald worden voor de ophaling van afval?

Binnen de gemeenten van de intercommunale Interrand wordt jaarlijks miljoenen kilogram afval ingezameld. Een kwart hiervan loopt via de recyclageparken, al het overige wordt huis aan huis opgehaald met gespecialiseerde vrachtwagens en personeel. De totale kost van deze dienstverlening bedraagt ongeveer 5,1 miljoen euro. Deze kost is de laatste jaren sterk gestegen doordat de milieu-eisen die worden gesteld aan de verwerkingsinstallaties (om. verbrandingsovens) steeds hoger worden.

Bij gas, water en electriciteit draait ieder volledig op voor het eigen gebruik. Wie veel verbruikt moet bijgevolg veel meer betalen dan een zuinig iemand. Bij afval was dit tot voor kort nog niet het geval. Via de afvalbelasting of de gewone belastinginkomsten betaalde iedereen evenveel. Wie heel veel afval produceerde of misbruik maakte van het systeem betaalde dus geen euro minder dan wie goed sorteerde of composteerde. Een onrechtvaardig systeem dat ook misbruiken en afvaltoerisme in de hand werkte!

Om die reden werd in onze gemeenten langzaam overgeschakeld naar een systeem waarbij betaald wordt afhankelijk van de hoeveelheid of volume van het afval. Dit gebeurt via een betalende zak, Deze evolutie zal zich steeds meer doorzetten waardoor de betekenis van de algemene afvalbelastingen steeds kleiner zal worden.

Naar boven

Hoe ziet Interrand en het afvalbeleid er morgen uit?

Interrand wordt bestuurd door het directiecomité en de Raad van Bestuur. Zij bepalen de toekomst van Interrand.
De OVAM (Vlaamse milieuadministratie verantwoordelijk voor afval) zet de krijtlijnen uit waarbinnen Interrand opereert. Interafval fungeert als spreekbuis van de Vlaamse steden en gemeenten voor iedereen die begaan is met het gemeentelijk afvalbeleid en probeert de de stem van de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken.

Het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval werd opgesteld door de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector en zet de krijtlijnen uit voor preventie, selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor 2016-2022.

Naar boven

Hoe pakt Interrand zwerfvuil aan?

Het probleem van zwerfvuil, afval dat door onachtzame voorbijgangers in de omgeving wordt gegooid, wordt aangepakt door je gemeente. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met de milieudienst van je gemeente. Indien je zelf een handje wilt helpen om je buurt proper te houden, kan je zwerfvuilvrijwilliger worden. Je krijgt gratis zakken, handschoenen en prikker van je gemeente. Interrand ruimt de met zwerfvuil gevulde zakken op van Hoeilaart, Overijse, Tervuren.

Naar boven

Hoe pakt Interrand sluikstort aan?

Interrand probeert het probleem van sluikstort, doelbewust gedumpt afval, zo goed als mogelijk tegen te gaan. Via het meldingsformulier voor sluikstort kan je een melding doen van een sluikstort. Dat stelt Interrand in staat om de gemeenten snel en doeltreffend proper te houden.

Indien onze mensen een sluikstort tegenkomen doen ze het nodige om het op te ruimen en de nodige maatregelen te treffen.

Sinds eind 2022 telt Interrand 4 Gas-vaststellers. Zij zijn gemachtigd om bestuurlijke verslagen op te stellen die leiden tot een Gas-boete. 

Ontdek hier het politiereglement van de gemeente Overijse en Hoeilaart: Belastingen, reglementen en verordeningen - Gemeente Overijse. Het afvalreglement vind je als bijlage. 

Naar boven

Help mijn Interrand-zak is gescheurd! Wat nu?

Is je beige, blauwe of kraftpapieren zak gescheurd? Geen probleem. Indien je de scheur dichtplakt, haalt Interrand deze gewoon mee. Indien de scheur niet herstelbaar is, kan je je zak kostenloos inwisselen op de hoofdzetel van Interrand, J.B. Charlierlaan 78, 1560 Hoeilaart. Indien het gaat om een productiefout en je hele rol zakken onbruikbaar is, kan je hiervoor op de hoofdzetel van Interrand of in de handelszaak waar je de zak aankocht terecht.

Naar boven

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt? Mogen plastic doppen in een PMD-zak? Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?

Mogen plastic flessen en flacons worden platgedrukt?
Ja dat mag maar horizontaal (fles op zijn kant leggen en in de lengte platdrukken) en niet verticaal (van boven naar beneden). Door de verpakkingen plat te drukken en de plastic dop er daarna weer op te schroeven, kan er meer PMD in je blauwe zak.

Mogen plastic doppen in de PMD-zak?
Ja, dat mag zeker. Ofwel op de fles ofwel van de fles.

Moeten verpakkingen volledig uitgespoeld worden?
Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn. Wanneer je het product volledig hebt opgebruikt, kan je de verpakkingen sorteren zonder dat je ze nog verder hoeft te reinigen.

Naar boven

Waarom mag ik geen flessen of flacons vastmaken aan de buitenkant van de blauwe zak?

Bij het binnenkomen in het sorteercentrum worden de blauwe plastic zakken automatisch geopend en als afzonderlijke fractie uitgesorteerd. Verpakkingen die aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt, worden samen met de zakken meegenomen en komen daardoor in de verkeerde stroom terecht.

Naar boven

Wat als mijn blauwe PMD-zak geweigerd wordt met een rode sticker?

De ophalers krijgen de specifieke opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer ze afval bevatten dat er niet in thuishoort, nemen ze die niet mee. De ophalers kleven in dat geval een rode weigeringssticker op de zak. Je moet de fout gesorteerde voorwerpen dan uit de zak halen, het voorste luik van de sticker afscheuren, en de PMD-zak bij de volgende inzameling opnieuw buiten plaatsen. Voor papier-karton bestaat een gelijkaardige procedure. Wie de geweigerde zak niet terug binnenhaalt, riskeert een boete voor sluikstorten. Raadpleeg de sorteerregels voor PMD om te weten te komen wat je fout hebt gedaan.

Naar boven

Mag aluminiumfolie in de PMD-zak?

Neen, aluminiumfolie mag niet in de blauwe zak.Hoort in de beige zak. Folie is immers zo dun dat het in de smeltoven niet smelt, maar verbrandt. Aluminiumschaaltjes en -bakjes (van bijvoorbeeld lasagne) mogen wél in de PMD-zak.

Naar boven

Hoe laat komt de ophaalwagen bij me langs?

De ophaalwagens van Interrand starten de ophaalrondes vanaf 7u ‘s ochtends. Van juli t.e.m. augustus geldt de zomerregeling. In die periode starten we bij een hittegolf al vanaf 6u. Op drukke plaatsen kunnen ze op die manier de files even voor zijn. Om zeker te zijn van ophaling, dien je je afval voor dit uur buiten te plaatsen. De volgorde waarin de straten worden bediend ligt niet vast. De chauffeur kan hierin wijzigingen aanbrengen in functie van wegenwerken, files, … Op drukke dagen kunnen ophaalrondes tot na 15 uur duren.

Naar boven

Het afval werd niet meegenomen. Wat nu?

Niemand is perfect, en ook de ophaalploegen maken wel eens een foutje. Wanneer een gedeelte van een straat niet werd opgehaald, zorgen we zonder uitzondering de dag nadien steeds voor een oplossing. Zo hoort dat!
Wanneer je afval niet werd afgehaald, neem je contact op met ons. We zorgen voor een snelle oplossing.

Ophalers kunnen af en toe het afval niet meenemen omwille van fouten in de sortering of omwille van veiligheidsredenen (bv glas in een kartonnen doos of te hoog gewicht). In dit geval zullen ze steeds bericht nalaten via een meldingsbriefje of een sticker.

Naar boven

Wat gebeurt er met de afvalophaling als het zwaar heeft gesneeuwd?

Onze ploegen halen afval op, jaar in, jaar uit bij regenval, hitte of vrieskou. Veilige werkomstandigheden en het vermijden van ongevallen zijn niettemin voor Interrand erg belangrijk. Bij sneeuwval en gladde wegen zullen de ploegen de straten ophalen waar de vrachtwagen zonder al te veel gevaar in kan. Je kan de ploegen in deze moeilijke dagen helpen door de zakken goed bereikbaar op te stellen. Maak waar mogelijk de voetpaden sneeuwvrij voor de ophalers. In smalle of moeilijk bereikbare straatjes is het aangewezen om het afval aan de hoek van de straat aan te bieden.

Naar boven

Er komen wegenwerken in de straat. Zal het afval nog opgehaald worden?

Wij trachten steeds zo goed als mogelijk afspraken hierrond te maken met de gemeente en de aannemer. Heel vaak krijgt de aannemer reeds in het bestek van de werken de opdracht om het afval zelf tot buiten de werfzone te brengen. Bij hele kleine werven vragen we soms aan inwoners om zelf het afval aan het uiteinde van de werfzone te plaatsen.

Naar boven

Mijn huisvuilzakken worden open gebeten door katten, vossen of eksters. Hoe voorkom ik dit?

Dit probleem doet zich inderdaad steeds meer voor. Vooral vossen komen meer in de wijken en hebben het dikwijls op de afvalzakken gemunt. Kleine trucjes kunnen soms helpen. Zo is het aan te raden om voedingsresten, zeker vlees en vis extra te verpakken zodat de dieren dit niet kunnen ruiken. Zakken worden bij voorkeur ‘s ochtends vroeg aangeboden eerder dan ze de avond voordien aan te bieden. Vaak helpen ook deze trucs niet en worden de zakken keer op keer opengebeten. In dat geval is het best om de zakken aan te bieden in een open zwarte ronde ton (zonder deksel) of vuilnisemmer.

Voor alle duidelijkheid: onze ophalers dienen steeds alle afval op te ruimen dat bij het laden op de grond belandt. Afval dat vóór het ophalen reeds op de grond lag (omwille van dieren of de wind), moet door de inwoners zelf worden opgeruimd.

Naar boven

Het huis van mijn moeder moet opgeruimd worden, maar ik zelf woon niet langer in de gemeente. Kan ik nog terecht op het recyclagepark?

Jazeker. Het volstaat om dit probleem te melden in de gemeente van je moeder, dan zorgt de gemeente voor een tijdelijke toegangskaart. Deze is betalend.

Naar boven

Kan ik met grond terecht op het recyclagepark?

Neen, grond wordt niet aanvaard op de recyclageparken van Interrand. Grond is niet echt een afvalstof en wordt om die reden niet aanvaard op het recylagepark. Het kan immers onder normale omstandigheden perfect hergebruikt worden. Nochtans zijn transport en hergebruik van grond in Vlaanderen aan strenge regels onderworpen. Deze regels hebben als doel de verspreiding van vervuilde grond te voorkomen.De meest voorkomende vervuilingsbronnen van grond zijn zware metalen (dikwijls van industriële oorsprong) en oliederivaten (lekkende strookolietanks, voertuigen, machines,...).Wie grote hoeveelheden grond afvoert, is verplicht om deze volledig te analyseren vooraleer ze elders hergebruikt kunnen worden. Worden er toch sporen van verontreiniging aangetroffen, dan dient de grond eerst via chemische of biologische processen gezuiverd te worden. Beide zijn erg dure processen. Kleinere hoeveelheden grond mogen wel vrij getransporteerd worden. Let op: als particulier heeft u er alle belang bij om zeker te zijn van de oorsprong van de grond waarmee u bijvoorbeeld delen van uw perceel ophoogt. Wie verontreinigde grond aanvoert, is nadien verantwoordelijk voor de zuivering ervan. Ook de grond die (gemengd met andere materialen) aangevoerd wordt, moet een volledige analyse ondergaan. Daarom is het best om (indien mogelijk) een teveel aan grond te hergebruiken op het eigen perceel of in de onmiddellijke omgeving. Voor de afvoer van grond wordt je steeds doorverwezen naar gespecialiseerde bedrijven voor grondwerken.

Naar boven

Mijn gft-zak werd geweigerd. Wat nu?

Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Bekijk de sorteerregels om te weten wat wel en niet bij GFT hoort.
In de meerderheid van de gevallen wordt een GFT-zak niet meegenomen omdat er kattenzand in de zak zit.
Kattenzand hoort bij restafval.

Naar boven

Waar sorteer ik plastic?

Naast plastic flessen en flacons mogen ook ALLE huishoudelijke plastic verpakkingen, denk maar aan yoghurtpotjes, botervlootjes, isomo schaaltjes of chipszakjes maar ook plastic zakken en folies in de blauwe pmd-zak. 

Niet-plastic verpakkingen, zoals kleine harde plastic, speelgoed, wasmanden, emmers, boxen, enz., kunnen gratis in de container voor harde plastics op het recyclagepark. Ook plastic buizen en dakgoten, acryl lichtkoepels, plexiglas, autobumpers, enz. behoren tot deze container. 

Een tuinslang, plastic zwembadjes of voorwerpen vervaardigd uit gemengde plastics horen thuis in de groot vuil container.  

Naar boven

Waarom betaal ik voor groenafval op het recyclagepark?

Interrand wenst met zijn prijsbeleid inwoners aan te moedigen om steeds voor de milieuvriendelijkste afvalverwerking te kiezen. Dit noemt men het DIFTAR-principe (Gedifferentieerd Tarief, 'de vervuiler betaalt'). Voor groenafval is de beste optie kringlooptuinieren. Zo kan je bijvoorbeeld aan een sterk verminderd tarief via je gemeente een compostvat of compostbak aankopen en geeft Interrand een subsidie bij aankoop van een mulchmaaier en een geluidsvriendelijke hakselaar. Inwoners kunnen ook gebruik maken van de zesmaal per jaar, gratis, een beperkte hoeveelheid snoeihout aan huis meegeven.

Naar boven

Kan ik met mijn huisvuil in Interrand-zakken ook op het recyclagepark terecht?

  • Juist gesorteerde PMD-zakken kunnen naar het recyclagepark gebracht worden
  • Restafval, kleine stukken afval die niet gerecycleerd kunnen worden, worden niet aanvaard op het recyclagepark.
    Grote stukken restafval, groot vuil, wordt tegen betaling aanvaard op het recyclagepark.
  • Gft, groente-, fruit en tuinafval, wordt niet aanvaard op het recyclagepark.
    Groenafval, afval dat afkomstig is van de tuin, wordt tegen betaling aanvaard op het recyclagepark.

Naar boven

Mogen mosselschelpen bij gft?

Neen, afval van dierlijke afkomst hoort steeds bij restafval. Mosselschelp bevat veel kalk en kan je daarom ook gebruiken als meststof in je tuin.

Naar boven

Waarom gooit Interrand mijn gesorteerd afval in dezelfde vuilniswagen?

Wekelijks zorgen drie vuilniswagens voor de inzameling van je afval.
Om op een efficiënte manier het afval in moeilijk toegankelijke straten te vergemakkelijken, worden twee afvalsoorten door één wagen meegenomen.
bv.: de wagen die het GFT-afval ophaalt, neemt ook de restafval mee. Deze restafvalzak wordt gewoon achteraan in de laadkuip gelegd en op het uiteinde van de straat, op het voetpad gelegd voor ophaling door de wagen van de restafval.

Naar boven

Waarom wordt het gekleurd en wit glas van de glasbol in dezelfde vrachtwagen geledigd?

Interrand maakt gebruik van een duo-container glaswagen. Het glas blijft dus netjes gescheiden van elkaar en apart verwerkt tot nieuw glas.

Naar boven

Is er compost of hakselhout beschikbaar op het recyclagepark

Op de recyclageparken van Interrand is er hakselhout, gratis, beschikbaar.
Je moet zelf zorgen voor een zak, bak, kar, ... om het hakselhout te vervoeren. Het hakselhout is niet bewerkt en bevat nog ziekte- en onkruidkiemen.
Op de website van VLACO vind je een kaart ....

Compost of potgrond kan je aan een goed tarief aankopen bij EcoWerf: EcoWerf-compost en -potgrond | Ecowerf.

 

Naar boven

Kan ik naar het recyclagepark met een vrachtwagen of tractor?

Neen, enkel personenwagens (met of zonder aanhangwagen) en bestelwagens zijn toegelaten op de recyclageparken van Interrand.

Naar boven

Mag ik naar het recyclagepark met een wagen beletterd met een reclameboodschap?

Ja, een wagen met belettering wordt toegelaten op het recyclagepark. Wel wordt enkel je huishoudelijk afval aanvaard op het recyclagepark.

Naar boven

Worden autobanden aanvaard op het recyclagepark?

Ja. De aanvoer van autobanden is wel beperkt tot 5 stuks.

Met oude autobanden kan je ook terecht bij de bandencentrale of garage wanneer je nieuwe banden koopt. De verkopers zijn verplicht deze banden gratis te aanvaarden. Recytyre, het beheersorganisme dat instaat voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht afvalbanden, regelt de afvoer en financiering van de verwerking van de banden.

Naar boven

Worden gasflessen aanvaard op het recyclagepark?

Neen, met gasflessen kan je niet terecht op de recyclageparken van Interrand. Met lege gasflessen kan je terecht bij een handelaar. Deze zijn verplicht de gasflessen gratis te aanvaarden. Een overzicht van handelaars waar je terecht kan voor lege of ongebruikte hervulbare butaan of propaan gasflessen vind je op gasfles.be.

Naar boven