De Week van de handhaving is een initiatief van Mooimakers. In heel Vlaanderen organiseren gemeentes acties om foutief gedrag aan te pakken. Er zal niet enkel beboet worden maar overtreders zullen ook aangesproken worden, sociale controle zal opgevoerd worden. Ook onze chauffeurs die continue op de baan zijn, kunnen ons contacteren zodat we direct naar een locatie kunnen trekken waar er gesluikstort wordt. Maar ook wijkagenten en gemeentepersoneel zullen extra alert zijn. Hoe meer ogen, hoe beter en gerichter we te werk kunnen gaan. Zichtbaar opruimen is ook iets dat hopelijk zijn effect heeft om mensen af te remmen om ergens iets achter te laten. 

Interrand heeft 4 Gas-vaststellers die bevoegd zijn om Gas-pv’s op te stellen en dus mensen te beboeten wanneer er een overtreder op heterdaad betrapt wordt. 

Sluikstort versus zwerfvuil

Het verschil tussen sluikstort en zwerfvuil is misschien belangrijk om nog eens te schetsen. Een sluikstort is het achterlaten van afval op het openbaar domein, bijvoorbeeld een zak of andere items aan een glasbol, naast of in een publieke vuilnisbak of in een gracht. Zwerfvuil is het laten wegvliegen van een koekjesverpakking en niet de moeite doen om het op te rapen of het achterlaten van blikjes in de speeltuin of op een bank. Een kauwgom of sigaret op de grond gooien of hondenpoep niet oprapen zijn ook voorbeelden van zwerfvuil.  

Gevolgen van foutief gedrag

Waarom we extra aandacht willen vestigen op dit foutief gedrag is omdat mensen dit aangeven als één van de drie grootste ergernissen binnen de gemeente. Er komen dagelijks  tal van klachten binnen van burgers die afvalgerelateerde problemen melden.

Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort is eveneens een grote kost voor de gemeente. Met het jaarlijks hiervoor gespendeerd budget zou wel eens iets anders kunnen gebeuren.

Ook de impact op het milieu is niet te onderschatten. De afbraaktijd van een sigaret is bijvoorbeeld twee tot twaalf jaar. Sigarettenpeuken zorgen voor 49% van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil. Plastics belanden in de Ijse, breken af, zweven als minuscule deeltjes rond in het water en belanden zo in de maag van de vissen en andere waterorganismen.  

Oproep

Indien er geweten is wie op een bepaalde plek sluikstort of zwerfvuil achterlaat vragen we om ons dit te laten weten. In dialoog gaan met de persoon, heeft vaak meer effect dan het overgaan tot Gas-boetes. Het lost het probleem vaak sneller en beter op. Wie echter niet wil luisteren zal het voelen in zijn portemonnee. Twee maal zelfs, want naast de Gas-boete, zal de gemeente ook een retributie aanrekenen voor het opruimen van de sluikstort.

Waarderen van positieve acties van burgers

Tijdens die week zal Interrand haar communicatiekanalen gebruiken om inwoners die in hun vrije tijd bezig zijn om de gemeente proper te houden in de bloemetjes te zetten. We vinden het belangrijk om ook eens hieraan aandacht te geven. 

Contact

Sluikstort melden, kan via de website van Interrand: www.interrand.be.

Zwerfvuil melden, doe je via het meldingsformulier van de gemeente: www.overijse.be/iets-melden