Vaak is de restafvalzak nog maar halfvol op de dag van de ophaling. Daarom doe je er beter aan om kleine restafvalzakken te kopen. Als je kleine afvalzakken gebruikt, word je je ook sneller bewust van de grote hoeveelheden restafval die je weggooit en ga je meer afval proberen te voorkomen.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender