Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen. Om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten roept Interrand de burgers van de gemeente Hoeilaart, Overijse en Tervuren op om hun afval correct aan te bieden.

Minder fysieke belasting door correct aangeboden afval

Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor de ophaler en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark. Als restafvalzakken drie kilogram te veel weegt, moet de ophaler al snel vele kilogrammen extra tillen op een doorsnee ronde. Zo is het maximum gewicht 15 kg per restafval- en GFT-zak, 10 kg per roze zak (zachte plastics) en 8 kg per PMD-zak. Ook papier en karton (max. 15 kg) wordt niet altijd samengebonden of in een gesloten kartonnen doos aangeboden, waardoor het kan wegwaaien en zwerfvuil veroorzaken. Toon dat je het werk van onze mannen apprecieert door je afval correct aan te bieden.

Info en richtlijnen

Onder de rubriek afvalophaling / afval thuis sorteren vind je de nodige info over wat in welke afvalzak hoort.

Hoe je afval sorteert op het recyclagepark en de afspraken staan eveneens vermeld op onze website.
Klik op de linken en je valt onmiddellijk op de juiste pagina's van onze website.

Dankjewel voor jullie medewerking! Een vriendelijk woord of dikke duim naar de ploeg die uw afval ophaalt of naar de recyclageparkwachters zal zeker positief onthaald worden!