Vanaf 01 01 2019: Wijziging ophaaldagen voor de huis-aan-huisinzameling van afval in Hoeilaart.

De verandering in de ophaalrondes in de gemeente Hoeilaart kadert in een plan om de werklast voor het personeel te optimaliseren en de operationele kosten te drukken. De meeste straten behouden hun vaste inzameldag. Enkel de huishoudens die we nu op maandag en woensdag bedienen, zullen hun ophaaldag zien wijzigen.

Het huisvuil en de GFT fractie blijft men aldus verder wekelijks ophalen. Daarnaast verhogen we de inzamelfrequentie voor de roze zakken (zachte en harde plastics). Hout zal niet meer opgehaald worden en de gratis ophaling van snoeihout gebeurt enkel nog op aanvraag. Enkel de week van 21/01 kan iedereen nog snoeihout buitenzetten dat zal opgehaald worden met de kerstbomen. De volgende vijf data kan je begin januari terugvinden op de website.

Ontdek het gewijzigde ophaalschema hier.