Lagere school

Interrand gaat samen met jouw school voor minder afval! Hier vind je een overzicht van alle lespakketten, materiaal en vormingen die je bij ons kan krijgen.

Lagere school - Eerste graad​

Lespakket Interrand: "Afval sorteren"

In het lespakket voor de eerste graad staat het sorteren van afval en het werk van de afvalophaler centraal. De leerlingen leren welke afvalsoorten Interza ophaalt en in welke zak of container de verschillende afvalsoorten thuishoren. Om de ervaring van het lespakket volledig te maken, kan je een afvalophaler uitnodigen op jouw school.

Download hier het volledige lespakket.

De afvalwagen komt naar jouw school

Nadat de leerlingen weten wat de sorteerregels zijn en welk afval aan huis wordt opgehaald, zijn ze klaar om kennis te maken met de afvalophaler en de afvalwagen. De uitleg en de demonstratie met de afvalwagen duurt +/-20 minuten. De leerlingen krijgen uitleg over de beschermende kledij van de afvalophaler en mogen in zijn voetsporen achteraan de afvalwagen op het trapje staan en in de cabine kijken. De afvalwagen komt langs de dag van de afvalophaling in uw straat. Bij meer dan 25 kinderen kan de demonstratie best in twee groepen verlopen.

Tip: Laat de kinderen iets dat in restafvalzak mag in de afvalwagen smijten!

Nodig de afvalwagen uit en kom alles te weten over de ophaling van afval. Mail naar marianne.verbraeken@interrand.be

Fostplus vorming voor kleuters: Viesvuilland

Vorming: LABO of "Leren Afval Beheren Op school"

Het doel is om kinderen van de lagere school bewust met afval leren omgaan aan de hand van een film, een recyclagekoffer en educatieve spelletjes. 

INTERACTIEF LEREN OP SCHOOL - LABO

  • De film “De voorwerpen van morgen” toont de reis die afval aflegt tijdens het recyclageproces. Op die manier leren ze hoe belangrijk het is om afval correct te sorteren.
  • In de recyclagekoffer zitten 5 containers met staaltjes van grondstoffen en gerecycleerde producten. Ze illustreren de levenscyclus van glas, papier & karton, plastic flessen & flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Zo leren kinderen waarom ze zuinig moeten omspringen met natuurlijke hulpbronnen.
  • Zelf sorteren: de leerlingen onderzoeken het afval uit een restafvalzak. Ze selecteren wat niet in de zak thuishoort en bedenken manieren om minder restafval te produceren. 

Praktisch

Educatief materiaal

Aanvullend bij het lespakket “Afval sorteren” kan je bij Interrand het volgende materiaal aanvragen:

- Fostplus: PMD-sorteergids
- Fostplus: PMD sorteren is kinderspel (langwerpig foldertje)
- Fostplus: De voorwerpen van morgen die sorteer je vandaag. (brochure)
- Interrand: De sorteergids voor plastics

Lagere school - Tweede graad

Lespakket Interrand: "Zeg nee tegen zwerfvuil!"

Het lespakket voor de tweede graad is gewijd aan zwerfvuil en zijn kwalijke gevolgen voor dieren en het leefmilieu. De leerlingen leren hoelang het duurt voor zwerfvuil afbreekt in de natuur en wat ze zelf kunnen ondernemen tegen zwerfvuil.

Download hier het lespakket.

Organiseer een zwerfvuilactie in en rond de school

Steek de handen uit de mouwen voor zwerfvuil!

Interrand ondersteunt jouw school om een zwerfvuilactie te ondernemen op de speelplaats en op het gebied rond de school. Zelf zwerfvuil opruimen vergroot het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving en de natuur. Je gemeente len begin volgend jaar ook Interrand) levert fluohesjes, handschoenen, grijpers en zwerfvuilzakken aan jouw school en haalt achteraf de gevulde zakken op. Vraag het zwerfvuilmateriaal aan via marianne.verbraeken@interrand.be.

Educatief materiaal

Aansluitend bij de LABO-vorming kan je bij Interza het volgende materiaal aanvragen:
- Fostplus ‘De voorwerpen van morgen’ : film en brochure

- De recyclagekoffer bevat vijf cilinders met die het recyclageproces van glas, papier/karton, plastic flessen, drankkartons en metalen verpakkingen beschrijven. Leerlingen krijgen zo zicht op de weg die gesorteerd afval aflegt. De koffer bevat zowel materialen die de voorbode zijn van nieuwe voorwerpen, zoals papierpulp en glasgruis, als gerecycleerde voorwerpen zoals een stukje fleece, gerecycleerd papier, een speelgoedauto… Reserveren per mail via marianne.verbraeken@interrand.be.

Lagere school - Derde graad

Lespakket Interrand: "Afval recycleren"

Het lespakket van de derde graad werpt een licht op de inzameling van de verschillende afvalsoorten op het recyclagepark én de weg die de afvalstromen na inzameling afleggen. Interrand streeft naar een maximale recyclage van de ingezamelde afvalsoorten. Daarom worden de meeste producten die naar het recyclagepark gebracht worden gerecycleerd, hersteld of herbruikt. Kortom, wie naar het recyclagepark komt, is echt goed bezig! Breng met jouw klas een bezoek aan het recyclagepark en kom te weten welke afvalsoorten je naar het recyclagepark kan brengen en hoe jij zo het milieu kan verbeteren

Het lespakket recyclage wordt als volgt opgebouwd (minimaal drie lesuren + een bezoek aan het recyclagepark):

  1. Inleidende les: wat gebeurt er met al je afval dat je thuis hebt?
  2. Les over recyclage en het recyclagepark van Interrand (bezoek aan het recyclagepark: voor of na 2)
  3. Kringloopeconomie & Wat kunnen we zelf doen?

Download hier het lessenpakket.

.

Mijn recyclagepark

Mijn ophaalkalender